Dijital Olgunluk

1) 'Kurumumuzun kararlarını yönlendiren yazılı bir dijital stratejimiz bulunmaktadır.'
Yukarıdaki cümlede belirtilen ifadeye ne ölçüde katılıyorsunuz?

2) 'Sektörümüzde dijitalleşme alanında lideriz.'
Yukarıdaki cümlede belirtilen ifadeye ne ölçüde katılıyorsunuz?

3) 'Müşterilerimize daha fazla değer yaratmak için dijital yöntem ve teknolojiler kullanılmaktadır.'
Yukarıdaki cümlede belirtilen ifadeye ne ölçüde katılıyorsunuz?

4) 'Kurumumuzun performansını artırmak için otomasyon, ERP, bilgisayar tasarım uygulamaları, IoT çözümleri vb. diğer araçlar kullanılmaktadır.'
Yukarıdaki cümlede belirtilen ifadeye ne ölçüde katılıyorsunuz?

5) 'Bilgi Teknolojileri bölümümüz, kurumsal strateji sürecinde aktif rol oynamaktadır.'
Yukarıdaki cümlede belirtilen ifadeye ne ölçüde katılıyorsunuz?

6) 'Süreçlerimizi iyileştirmek için farklı iş birimlerinden toplanan veriler işlenmekte, iyileştirme fırsatları tespit edilmektedir.'
Yukarıdaki cümlede belirtilen ifadeye ne ölçüde katılıyorsunuz?

7) 'Kurumumuz farklı iş birimlerinin ortak çalışmalarını desteklemektedir.'
Yukarıdaki cümlede belirtilen ifadeye ne ölçüde katılıyorsunuz?

8) 'Üst Yönetimimiz dijitalleşme süreci ile ilgili çalışanlarını motive etmektedir.'
Yukarıdaki cümlede belirtilen ifadeye ne ölçüde katılıyorsunuz?